Регистрација

Пријава учесника и уплата котизације је обавезна и трајаће до 25. маја 2018.

Котизација износи 4.000 + ПДВ (урачунат је излет у винско село Гудурица са ручком), а уплата се врши на текући рачун Департмана за сточарство бр. 840-1736666-97 са позивом на број 3000-1130.

Убрзо након регистрације, очекујте предрачун на емаил.