Одбори

OРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 • Проф. др Снежана Тривуновић, председник организационог одбора, Пољопривредни факултет у Новом Саду
 • Проф. др Недељко Тица, декан Пољопривредног факултета у Новом Саду
 • Проф. др Драган Гламочић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Проф. др Милош Беуковић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Др Ненад Катанић, помоћник министра, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 • Дипл. инж. Mилорад Малић помоћник покрајинског секретара, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 • Дипл. инж. Владислав Крсмановић, помоћник покрајинског секретара, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 • Др Милан М. Петровић, директор Института за сточарство, Београд-Земун
 • Др Влада Пантелић, заменик директора Института за сточарство, Београд-Земун
 • Дипл. инж. Ненад Терзић, шеф одсека за сточарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 • Дипл. инж. Мирко Новаковић, одсек за сточарство у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 • Дипл.инг. Ненад Вујовић, помоћник Министра за сектор пољопривредне инспекције у Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије
 • Дипл. инж. Небојша Ристић, начелник одељења пољопривредне инспекције у Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије
 • Дипл. инг. Љубиша Михајловић, руководилац групе пољопривредне инспекције у Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије
 • Проф. др Мирослав Плавшић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Проф. др Иван Радовић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Проф. др Лидија Перић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Проф. др Драган Жикић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Доц. др Иван Пихлер, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Др Добрила Јанковић, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Др Синиша Бједов, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Др Љуба Штрбац, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Дипл. инг. Миле Пећинар, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Mаст. инж. Јоланд Корора, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Дипл. инг. Наташа Ступар, Пољопривредни факултет, Нови Сад
 • Mаст. инж. Миле Мирков, Пољопривредни факултет, Нови Сад

СЕКРЕТАРИЈАТ

Mр Срђан Љубичић

Маст. инж. Љиљана Мацура

Дипл. инг. Тамара Величковић