Програм

ПРОГРАМ

СРЕДА 30. мај 2018.

 • 09.00-10.30 Регистрација учесника
 • 10.30-11.40 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ, ПОЗДРАВНА РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА
 • 10.40-10.55 ПРАВИЛНИЦИ И УРЕДБЕ У СТОЧАРСТВУ дипл.инг.Ненад Терзић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
 • 10.55-11.10 ПРЕДСТАВЉАЊЕ РАДА УПРАВЕ ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА, дипл.инг. Жарко Радат, Управа за аграрна плаћања
 • 11.10-11.25 АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, дипл.инг. Милорад Малић, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 • 11.25-11.55 СТРУЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА 2017. проф. др Иван Радовић, Пољопривредни факултет Нови Сад
 • 11.55-12.25 ГЛАВНИ ОДГАЈИВАЧКИ ПРОГРАМ ЗА АУТОХТОНЕ РАСЕ, проф. др Иван Пихлер, Пољопривредни факултет Нови Сад
 • 12.25-12.45 ЗНАЧАЈ САВЕТОДАВСТВА У СТОЧАРСТВУ, дипл.инг. Горан Јурлина, ПСС Нови Сад
 • 12.45-13.00 Дискусија
 • 13.00-15.00 Ручак
 • 15.00-15.20 ПРОЦЕНА ОПЛЕМЕЊИВАЧКИХ ВРЕДНОСТИ У СТОЧАРСТВУ, проф.др Снежана Тривуновић ,Пољопривредни факултет Нови Сад
 • 15.20-15.40 ГЕНОМСКА СЕЛЕКЦИЈА КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ БИКОВА др Влада Пантелић, Институт за сточарство Земун
 • 15.40-16.00 ОПРАВДАНОСТ ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ, др Мирко Ивковић, Пољопривредни факултет Нови Сад
 • 16.00-16.20 САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У СЕЛЕКЦИЈИ СВИЊА, проф.др Драган Радојковић, Пољопривредни факултет Земун
 • 16.20-16.45 Дискусија
 • 16.45-17.15 СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАВНОГ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У КОЊАРСТВУ, др Љуба Штрбац, Пољопривредни факултет Нови Сад

ЧЕТВРТАК 31. мај 2018.

Радионице за основне одгајивачке организације

 • 08.00-9.00 АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА У ОВЧАРСТВУ др Синиша Бједов, Пољопривредни факултет Нови Сад
 • 9.00-11.00 СЕЛЕКЦИЈСКА СМОТРА, ПЕРФОРМАНС ТЕСТ, СОФТВЕР, ОЦЕНА МЕСНАТОСТИ НА ЛИНИЈИ КЛАЊА, ИЗМЕНЕ ГОП ЗА ПЛЕМЕНИТЕ РАСЕ, проф. др Иван Радовић, дипл.инг. Слободан Коњевић, Пољопривредни факултет Нови Сад
 • 11.00-11.30 Пауза
 • 11.30-12.30 КОНТРОЛА ПРОДУКТИВНОСТИ И ЗНАЧАЈ ПРАВИЛНОГ УЗОРКОВАЊА МЛЕКА, др Добрила Јанковић, дипл.инг. Миле Пећинар, Пољопривредни факултет Нови Сад
 • 14.00-16.00 Ручак
 • 20.00-01.00 Свечана вечера


ЧЕТВРТАК 31.мај 2018.

Радионице за регионалне одгајивачке организације

08.00-08.30 Одлазак на фарму

8.30-11.00 ЛИНЕАРНА ОЦЕНА ПРВОТЕЛИКИ ХФ И СИМ РАСЕ, др Добрила Јанковић,

Пољопривредни факултет Нови Сад

11.00-11.30 Пауза

11.30-12.30 СЕЛЕКСЦИЈСКА СМОТРА У ОВЧАРСТВУ, др Синиша Бједов Пољопривредни факултет Нови Сад

12.30-13.30 УЛТРАЗВУЧНО МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ ЛЕЂНЕ СЛАНИНЕ, дипл. инж. Велибор Васиљевић, Пољопривредни факултет Нови Сад

13.30-14.00 Повратак у хотел

14.00-16.00 Ручак

 • ПЕТАК 01 јун 2018.
 • 9.30-9.45 ЗАВРШНА РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА
 • 10.00 ИЗЛЕТ (винско село Гудурица)